ОБЯВА

От “ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД
гр. София, 1000, ул. “Крум Попов”, №1

На основание чл. 4., ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юредически лица, за следното инвестиционно предложение “Поддържане на оперативната зона, зоната за маневриране и зоната за подход на Пристанище за обществен транспорт "Фериботен комплекс – Оряхово" от км 678.500 до км 676.400 на река Дунав". Писмени становища, мнения и препоръки могат да се представят на адреса на дружеството или в Регионална инспекция по околна среда и водите –
гр. Враца с адрес:
ул. „Екзарх Йосиф“ № 81, 3002, гр. Враца
Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева Изп. Директор на “ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД

Поради засиления трафик
фериботът няма да спазва разписанието.