We are working on our regular schedule. Welcome!
Работим по редовния си график. Заповядайте!

О Б Я В А

  • У В Е Д О М Я В А М Е
  • Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “ Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на оперативната зона и каналите за подход на "Фериботен комплекс" АД от км 674.500 до км 675.200 на река Дунав". Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Оряхово или в РИОСВ - Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81.