За нас

За комплекса.

Информация

Близоста до…

Река Дунав

Текст.

Дейност

Основната дейност…

Специфика

Специфичното…

Базата е разположена на площ от Х кв. метра, в която са включени

Портал

Административна сграда

Паркоместа

Ресторант